ایمیل : info@negargenetashkhis.com   

موبایل : 9173108468 98 +

تلفن : 66558296 021

نشانی : خیابان بهبودی نبش صالحیان شرقی شماره 32